Follow Us @soratemplates

luni, 31 decembrie 2012

Cele mai bune carti citite in 2012

31 decembrie 5 Comments
Pentru că anul 2012 este imediat gata, m-am gândit să împărtăşesc cu voi cele mai bune cărţi pe care le-am citit anul acesta. Vă las să vă delectaţi cu ele, ordinea în care apar este aleatorie.

Cărţi la care le-am făcut recenzie 

          

Cărţi cărora nu le-am scris recenzie:

 

La mulţi ani tuturor! Care au fost cărţile voastre preferate în 2012?

vineri, 28 decembrie 2012

Review/Recenzie: Tangi's Teardrops - Liz Grace Davis

28 decembrie 0 Comments
Goodreads Description

"When Tangi's father dies, he leaves her nothing but three empty bottles. A kind uncle takes the poverty-stricken girl and her stepsisters in, and for a time life gets better on his farm. But Tangi remains a lonely outsider; her stepsisters tease her for her crippled leg, and the housekeepers use her like a servant.

Just before her thirteenth birthday, Tangi learns the truth about her father's strange legacy: the three bottles aren't empty any more. They're filled with all the tears she's cried since her father died, and her tears are enchanted. She must use them to travel to Rosevine, the world of her dead mother. Tangi not only belongs there but is necessary to keep Rosevine alive.

Tangi's tears will save Rosevine, and Rosevine will save Tangi from a cruelty-filled life, except for one thing: Tangi's lost the bottles."

Book Source: 

I requested an ebook copy from the author in exchange for an honest review

Bilingual Review: ENG / RO

vanilla-rating-3-stars

 

English

"Tangi's Teadrops", as you may have figured it out if you have read the book description, is an African version of Cinderella. While initially aimed at a younger audience, it is a pleasant read for anyone as long as it is viewed as a sweet modern fairytale.

The story itself is fantastic, but I had a few problems with the character's emotions and the way they were conveyed. It seemed to me that whenever Tangi was going through a very rough time or, on the contrary, very happy moments, she wasn't actually feeling anything. For instance, when her one and only friend is leaving the town, Tangi resigns herself too quickly. This is due to the fact that the author didn't put much emphasis on describing the characters' emotions, but prefered to focus on the dialogues. And it really is a pity, since Tangi is such a lovable character, with her courage and her willingness to save Rosevine at any cost. Tangi is the kind of girl that would do anything to be accepted and appreciated, even if that hurts her. Her strength is so inspirational throughout the book  that it will make your eyes watery.

"She would prove to everyone she could do everything. She wouldn't let her disability be an excuse, wouldn't give anyone reason to pity her."

In the fist half of the book, the action takes place in our world, and it has been refreshing and intriguing to find out about how life is like for African children and their families, about their habits, homes and schools, while in the second half, Tangi finds herself in Rosevine.

"The reason you're being treated so badly is because you don't belong in Mimbeye. As long as you're there, you'll experience pain. If you want to escape it, you should come where you belong."

Now Rosevine is the world where Tangi's mother came from, which explains why she never felt she belonged.And while I loved the way this world is described, there were a few clichés that bothered me. Ideas like "follow the rainbow to get there" or giant birds used as a means of transport would have probably amazed me when I was nine, but not now. They reminded me of those fairytale-based Barbie movies that I used to watch when I was little. Rosevine is a world that was constructed in a way that was oh-so-convenient for the story development.

"There are around ten thousand rose species in Rosevine. About half of them can be eaten."

It is explained that they should only be consumed during celebrations hosted by the king and queen, where all Roseviens will share them, but if eaten at private occasions, they can cause illness. Oh, Tangi, but of course you and the prince can consume them privately several times, because you are from the royal family and the illness won't touch you! This is exactly the kind of things that I hate to find in a book.

Luckilly, there are many other things I enjoyed in "Tangi's Teardrops". One of them is the magic system. If you wish for something and imagine it in your head, it can happen. You would think that any people would take advantage of that and not lift a finger anymore. But this is not the case. As the prince says:

"It won't be the same. Just because we have the choice of having anything we want without having to lift a finger, we don't have to take the shortcut. As you've seen, we enjoy doing most of the things by ourselves. Food cooked or a house built by hand is more precious."

Again, very inspiring, and I must tell you I have highlighted many phrases like this one, a thing which doesn't happen often. So here are a few quotes I particularly loved:

"I need a friend and you seemed nicest. I think you and I can have more fun than those fake people on the other side."

"I'm here to help you. You deserve more than this world will ever offer you."

"She would also be creating her own bridal bouquet. She wanted to feel the fragility and softness of each petal. And to make the single flowers stronger than they'd been separately. Just as she was stronger now, together with people who loved and accepted her."

"Tangi's Teardrops" is a story about a journey each of us has to take at some point: the journey to find our place in the world. I recommend it to children and anyone who loves an inspirational story in the form of a fairytale.

_________________________________________

Română

"Tangi's Teadrops", aşa cum poate v-aţi dat seama din descrierea cărţii, este o versiune africană a Cenuşăresei. Deşi destinată unui public mai tânăr, e o lectură plăcută pentru oricine, atâta timp cât e privită ca un basm modern şi simpatic.

Povestea în sine a fantastică, dar am avut ceva probleme cu sentimentele personajelor şi modul în care erau prezentate. Mi s-a părut că de fiecare dată când Tangi trecea printr-o perioadă grea sau, din contră, prin momente foarte fericite, nu simţea de fapt nimic. De exemplu, când singura ei prietenă părăseşte oraşul, Tangi se resemnează prea repede. Asta se datorează faptului că autoarea nu pune mult accent pe descrierea sentimentelor personajelor, ci preferă să se concentreze asupra dialogurilor. Şi chiar e păcat, pentru că Tangi e un personaj uşor de îndrăgit, cu curajul ei şi voinţa de a salva Rosevine cu orice preţ. Puterea ei este atât de motivantă de-a lungul cărţii, încât vi se vor umezi ochii.

"Le va dovedi tuturor că poate face orice. Nu va lăsa invaliditatea ei să-i servească drept scuză, nu va da nimănui motiv să-i fie milă de ea.

În prima jumătate a cărţii, acţiunea are lor în lumea noastră, şi a fost înviorător şi interesant să aflu cum e viaţa pentru copiii africani şi familiile lor, să aflu despre obiceiurile, casele şi şcolile lor, în timp ce în a doua jumătate, Tangi ajunge în Rosevine.

"Motivul pentru care eşti tratată atât de rău este pentru că locul tău nu e în Mimbeye. Atâta timp cât eşti acolo, vei avea parte de suferinţă. Dacă vrei să scapi de ea, ar trebui să vii în locul de care aparţii."

Rosevine e lumea din care a venit mama lui Tangi, astfel explicându-se de ce ea nu s-a simţit niciodată la locul ei. Şi deşi mi-a plăcut felul în care această lume e descrisă, au fost câteva clişee care m-au deranjat. Idei precum "urmează curcubeul ca să ajungi acolo" sau păsările uriaşe folosite ca mijloc de transport probabil m-ar fi uimit când aveam nouă ani, dar nu şi acum. Mi-au amintit de filmele cu Barbie bazate pe poveşti la care mă uitam când eram mică. Rosevine e o lume construită în aşa fel încât totul să fie convenabil pentru dezvoltarea poveştii.

"Sunt în jur de zece mii de specii de trandafir în Rosevine. Cam jumătate din ele pot fi mâncate."

Ni se explică faptul că trebuie să fie consumate doar în timpul serbărilor ţinute de rege şi regină, unde toţi rosevienii se vor bucura de ele, dar dacă sunt mâncate în particular, pot provoca boli. O, Tangi, dar desigur că tu şi prinţul le puteţi consuma doar voi de câteva ori, doar sunteţi din familia regală şi nu se prind bolile de voi! Acestea sunt exact genul de lucruri pe care mă enervează să le întâmpin în cărţi.

Din fericire, sunt multe alte lucruri care mi-au plăcut la "Tangi's Teadrops". Unul din ele e sistemul de magie. Dacă îţi doreşti ceva şi ti-l imaginezi, se poate adeveri. Ai crede că oamenii ar profita de asta şi nu ar mai munci deloc. Dar nu e cazul aici. Aşa cum spune prinţul:

"Nu va fi la fel. Doar fiindcă putem alege să avem tot ce vrem fără să ridicăm un deget, nu trebuie să alegem calea uşoară. Aşa cum ai văzut, ne place să gătim. Mâncarea şi casele făcute prin munca noastră sunt mai preţioase."

Din nou, foarte motivant, şi trebuie să vă spun că am subliniat multe fraze ca aceasta, lucru ce nu-l fac prea des. Iată câteva citate care mi-au plăcut în mod special:

"Am nevoie de o prietenă şi tu pari cea mai drăguţă. Cred că noi două ne putem distra mai bine decât oamenii aceia falşi de acolo."

"Am venit să te ajut. Meriţi mai mult decât îţi poate oferi vreodată lumea aceasta."

"Îşi va crea propriul buchet de mireasă. Voia să simtă fragilitatea şi moliciunea fiecărei petale. Şi să facă florile să fie mai puternice decât ar fi fost luate separat. Aşa cum era ea mai puternică acum, împreună cu oamenii care o iubeau şi o acceptau."

"Tangi's Teadrops" e o poveste despre călătoria pe care fiecare dintre noi trebuie să o facă la un moment dat: călătoria prin care ne căutăm locul în lume. O recomand copiilor şi celor care îndrăgesc poveştile motivaţionale în formă de basm.

semnatura

miercuri, 26 decembrie 2012

Review/Recenzie: Two and Twenty Dark Tales: Dark Retellings of Mother Goose Rhymes

26 decembrie 0 Comments
Goodreads Description:

In this anthology, 20 authors explore the dark and hidden meanings behind some of the most beloved Mother Goose nursery rhymes through short story retellings. The dark twists on classic tales range from exploring whether Jack truly fell or if Jill pushed him instead to why Humpty Dumpty, fragile and alone, sat atop so high of a wall. The authors include Nina Berry, Sarwat Chadda, Leigh Fallon, Gretchen McNeil, and Suzanne Young.

Length: 342 pag.

Genre: YA, Fantasy, Paranormal, Fairytale

Source: I received an ebook ARC of this book through NetGalley.

 

Bilingual review: ENG/RO


vanilla-rating-3-stars


English

I am one of those people who sometimes get interested in a book by seeing its cover. This was the case with "Two and Twenty Dark Tales: Dark Retellings of Mother Goose Rhymes", and I can't say I regret my decision. It was a pleasant, interesting read most of the times.

This anthology having been written by twenty different authors, it's clear from the start that you can't possibly like all of the stories included. With so many different, unique styles, it's near to impossible for each and every one of them to appeal to you.

I found myself literally loving half of these dark retellings of Mother Goose Rhymes, liking some of them, the rest boring me to death. You must probably be wondering how could such silly and cute rhymes turn into dark stories. Well, they can and I must admit that some of them really creeped me out. They all revolve around themes like death, dark witches, and pitiful, miserable beings. This book is grotesque, eerie and macabre, and at the same time intriguing and misterious, giving you goosebumps.

Personally, I didn't know the majority of these Mother Goose rhymes, but the good thing is that the rhymes are included at the beggining of each story. If I, who didn't know them, liked them so much, I can imagine how those who are more familiar with them will love them.

The version I read being an ARC, three of the stories were missing from the ebook, which is a pity as from what I heard about them, they were really good. I wish from the bottom of my heart I could give this 4 vanilla flowers. However, I can't possibly paper over the stories that bored me out of my mind.

I recommend this book to young adults and adults who may find enjoyment in horror fairytales. A little warning though: you won't see those innocent Mother Goose Rhymes with the same eyes after you read this.

____________________________

Română

Eu fac parte din categoria de omeni care uneori sunt atraşi de o carte datorită copertei. Acesta a fost cazul şi cu "Two and Twenty Dark Tales: Dark Retellings of Mother Goose Rhymes", şi nu pot să spun că regret decizia pe care am luat-o. A fost, în marea majoritate a timpului, o lectură interesantă şi plăcută.

Această antologie fiind scrisă de 20 de autori diferiţi, e clar de la început că nu au cum să-ţi placă toate poveştile incluse. Cu atât de multe stiluri unice, e aproape imposibil să fie fiecare din ele pe gustul tău.

Mi-au plăcut la nebunie cam jumătate din aceste repovestiri întunecate ale poeziilor pentru copii, o parte din ele doar mi-au plăcut, restul plictisindu-mă de moarte. Probabil vă întrebaţi cum se pot transforma nişte rime prostuţe şi drăguţe în poveşti de groază. Ei bine, pot, şi trebuie să recunosc că unele din ele m-au îngrozit de-a dreptul. Toate poveştile se învârt în jurul unor teme ca moartea, vrăjitoare rele şi fiinţe deplorabile, nenorocite. Această carte este grotescă, sinistră şi macabră, şi în acelaşi timp fascinantă şi misterioasă, făcându-ţi pielea de găină.

Eu, una, nu ştiam majoritatea acestor poezioare, dar partea bună e că sunt incluse la începutul fiecărei poveşti. Dacă mie, care nu ştiam poeziile originale, mi-a plăcut atât de mult cartea, îmi imaginez cum li se va părea celor care sunt familiari cu ele.

Versiunea pe care am citit-o fiind un ARC, trei dintre poveşti lipseau din ebook, ceea ce e mare păcat, pentru că am auzit numai păreri bune legate de ele. Îmi doresc din toată inima să-i pot da cărţii patru flori de vanilie, dar nu pot să trec cu vederea poveştile care m-au plictisit de moarte.

Recomand această carte tinerilor, dar şi adulţilor cărora le-ar plăcea nişte poveşti de groază asemănătoare basmelor. Un mic avertisment doar: nu veţi mai vedea cu aceiaşi ochi poeziile inocente pentru copii după ce citiţi această carte.

semnatura

marți, 25 decembrie 2012

Book Spotlight: Shadow of Time by Jen Minkman

25 decembrie 0 Comments

Book length: 400 pages
Expected publication: January 1st 2013 by CreateSpace

Book Description


All Hannah needs is a nice and quiet vacation after her first year of teaching French at a high school. She joins her brother Ben for the summer in their mom’s log cabin in Arizona. There, she meets Josh again, Ben’s childhood friend from the Navajo reservation. The little boy from the rez has grown up fast, and Hannah can’t help but feeling more for him than just friendship.


But fate apparently has something else in store for her. And it’s not peace and quiet. Night after night, Hannah is plagued by strange nightmares about the past of Navajo Nation and terrifying shadows chasing her. They seem to come closer – and why is Josh always present in her dreams?

Sometimes, the past has a way of catching up with you.

Book TrailerWhat Jen says about her book

'Shadow of Time' is the reason I wanted to become a published author. Therefore, this book is very special to me. I used to just write for fun, never really considering taking the long and winding road to publication, until I was working on this story. After I managed to get a book deal for 'Schaduw van de Tijd' (which is what the book is called in Dutch, the language I originally wrote it in), I decided to then translate my own book into English so I could self-publish it worldwide through Amazon. I hope that readers all over the world will enjoy my books just as much as my Dutch fans do. The English edition is going on a book blog tour in January 2013 to promote the Kindle and paperback release of this book - my first paranormal romance novel in English. And the funny thing is that it will be released before the Dutch edition... self-publication is a lot faster, it turns out!

About Jen Minkman

Jen Minkman (1978) was born in Holland, in the town of Alphen aan den Rijn. When she was 19, she moved between The Hague, Salzburg (Austria), Brussels (Belgium) and Cambridge (UK) to complete her studies in intercultural communication. She is currently a teacher of English, career counsellor and teenage coach at a secondary school in Voorburg, Holland. She tries to read at least 100 books a year (and write a few, too!). She is a published author in her own country, and translates her own books from Dutch into English for self-publication.
In her spare time, she plays the piano, the guitar and the violin. For every novel she writes, she creates a soundtrack.


'I have always been drawn to writing. My first book was a sci-fi novel at the age of eight, which I painstakingly typed out on my dad's typewriter and illustrated myself. Nowadays, I stick to poetry, paranormal romance, chicklit and/or fantasy. In my home country, I am the first-ever published writer of paranormal romance, and I will gradually make my books also available in English (seeing I have to re-write and translate the books myself, this will take some time!).'

Meet Jen on:
Don't forget that you have until 30th of December to get one of her ebooks for free through the Christmas Giveaway!

 

 

Santa's Ninja Elves - Lizzy Ford [free ebook]

25 decembrie 0 Comments

Santa's Ninja Elves by Lizzy Ford


Description

Santa’s Ninja Elves: two short stories depicting elite elves whose missions are to protect Santa against all enemies using an assortment of cinna-bombs, candy cane bullets, tinsel traps and throwing bells and intelligence from the fortune-telling Mrs. Clause. After years of dedicated service, Santa decides to reward them by helping them find love on Christmas.


Past retirement, Natasha is sent from the North Pole to Ohio on a final mission to identify a threat to Santa. Natasha runs the lead to ground, only to find Santa sent her there for an entirely different mission. She’s been set up with a handsome stranger, a final gift from Santa to his favorite Ninja Elf.

Hunter gets drunk on eggnog one day and beheads an innocent snowman. His punishment: he’s banished from the North Pole to work at a mall in Arizona, managing a fake Santa’s long line of kids. When the fake Santa sheds the fat suit to reveal a beautiful woman, Hunter falls fast for the woman who makes him feel the thrill Christmas Eve with one look.

Download for free on Smashwords


semnatura

luni, 24 decembrie 2012

Christmas Giveaway: Undercurrent by Jen Minkman

24 decembrie 6 Comments
ENG

Merry Christmas, everyone! Me and Jen Minkman have prepared a special surprise for you! A giveaway where every participant wins! The prize is a coupon code to download Undercurrent by Jen Minkman for free from Smashwords. Amazing, right?

What you have to do:

  • Like Vanilla Moon's page on Facebook

  • Like Jen Minkman's page on Facebook

  • Leave a comment with your Facebook name and your email, so we can send you the code (if you don't want to leave your email in the comments, please make sure you can be contacted via Facebook messages)


We will check if you liked the pages and then we wil send you the coupon code via email. Be careful! Once you get the coupon code, you have until the last day of 2012 to download the book from Smashwords. After that, the coupon code no longer works.

You can enter this giveaway until the 30th of December!

__________________________________

RO

Crăciun fericit tuturor! Eu şi Jen Minkman v-am pregătit o surpriză specială! Un concurs în care fiecare participant câştigă! Premiul este un cod cu care puteţi descărca Undercurrent de Jane Minkman gratuit de pe Smashwords. Uimitor, nu?

Ce trebuie să faceţi:

  • Daţi like paginii Vanilla Moon de pe Facebook

  • Daţi like paginii lui Jen Minkman de pe Facebook

  • Lăsaţi un comentariu cu numele vostru de pe Facebook şi adresa de email, ca să vă putem trimite codul (dacă nu vreţi să vă lăsaţi emailul în comentariu, asiguraţi-vă că puteţi primi mesaje pe Facebook)


Noi vom verifica dacă aţi dat like paginilor şi vă vom trimite codul prin email. Atenţie! Odată ce primiţi codul, aveţi timp să descărcaţi cartea de pe Smashwords până în ultima zi din 2012. După aceea, codul nu va mai funcţiona.

Puteţi să vă înscrieţi până în 30 decembrie!

UNDERCURRENT - JEN MINKMAN


Short description

Jen Minkman (1978) is a Dutch author writing her poetry in English. Her influences are Suzanne Vega, Tori Amos and Yoko Ono. 'Undercurrent' is her first volume of poetry. She writes chicklit and paranormal romance for a Dutch publishing house in Arnhem.

Extended description

Jen Minkman was born in the Netherlands in 1978. Although she has always written stories in Dutch, the poems and lyrics she writes are almost exclusively in English. The title ‘Undercurrent’ refers to the reason she started writing poetry: whenever she could not express her emotions verbally, they would flow out of her pen onto paper in the form of poems, releasing an undercurrent of feelings and thoughts that was always present beneath the waves. She is a published author of chicklit and paranormal romance in the Netherlands. Her first novel will come out in English in 2013.

semnatura

duminică, 23 decembrie 2012

Spirit (Poezie/Poem)

23 decembrie 2 Comments
POETRY: RO + ENG Translation

RO

A trecut multă vreme de când am lăsat să se adune sentimente peste sentimente, fără să le revărs pe hârtie, sub formă de versuri. Iată cum ia naştere astăzi, pe neaşteptate, o poezie nouă, dar cu rădăcini vechi în sufletul meu. O numesc "Spirit" - de la suflet, spirit al naturii, conştiinţă...


[caption id="" align="alignleft" width="355"] Photo by *sasha-fantom from DeviantArt[/caption]

Spirit

Un foc ce arde mistuind
În suflet mi se-aprinde,
Întreg lăcaşul pustiind,
Cu totul mă cuprinde.

Pală de vânt mă-nfioară
Şi mâna-mi rece, tremurândă,
Devine-o aripă ce zboară
Da-n jos şi mă scufundă.

Şi-n mare-albastră de-apă
Ce tinde la-nfinit
Sunt ca pentru pian o clapă
Într-un acord tacit.

Un val mă poartă lin, m-aruncă,
Şi încă nu m-am dumirit
Când toate simţurile-adulmecă
În ce spirit am poposit.

___________________________________________

ENG

It's been a long time since I let my feelings gather up in my soul, without writing them down in the form of poetry. This is how today, a new poem is unexpectedly born, but it has old roots in my soul. I call it "Spirit" - from soul, nature's spirit, consciousness...

This is only a translation of the original Romanian poem. It has lost the rhymes, but the message can still be found there, if you are searching beyond the words.

Spirit


A scorching fire
Is being lit in my soul,
Ravaging the whole bower,
Fully enveloping me.


A stroke of wind is chilling me,
My cold, trembling hand
Turning into a flying wing
But running me down.


And in the sea of blue,
Extending to infinity
I am a key to a piano
In a silent agreement.


A gentle wave throws me ashore,
And I am not yet to my senses
When all my instincts are feeling for
What my spirit is.semnatura

Christmas à la Vanilla Moon

23 decembrie 5 Comments
ENG

Merry Christmas, everyone! I thought I might share with you a few pictures with my Christmas decorations. I have a very colorful tree, each and every decoration in it having its own special stories. Some are from when my mother was a child, some from when I was a baby... they really are very dear to me! I wish you "Happy Holidays!", but I won't stop posting new articles during this period!

RO

Crăciun fericit tuturor! Mă gândeam să vă arăt şi vouă câteva fotografii cu decoraţiunile mele de Crăciun. Am un pom foarte colorat şi fiecare dintre globurile din el are propria-i poveste specială. Unele dintre ele sunt de când era mama mică, altele de când eram eu bebeluş... îmi sunt toate foarte dragi! Vă doresc "Sărbători fericite!", dar voi scrie articole în continuare, şi în această perioadă.semnatura

Review/Recenzie: Hattie Wilkinson Meets Her Match - Michelle Styles

23 decembrie 0 Comments

"WHEN OPPOSITES ATTRACT…!


In the eyes of the ton Hattie Wilkinson is a respectable widow, content with her safe, if somewhat modest life.


On the other hand Sir Christopher Foxton prides himself on being regarded as one of London’s most notorious rakes, with a particularly mischievous streak!


Upon their first meeting Kit threatens to shatter Hattie’s well-ordered peace—and her reputation!—if only she’ll allow herself to succumb to his playful advances. This time they’ve both finally met their match…


Set in July 1816 Tyne Valley"


(Goodreads Description)Genre: Historical Romance, Regency


Pages: 362
Bilingual review: ENG/RO
vanilla-rating-4-stars


English


I received a signed copy of this book from the author through a giveaway called "Fall in Love Again". Thank you, Michelle!


When I started reading it, I honestly didn't expect much. However, to my surprise, I had a really pleasant experience with it and I discovered that I actually love Historical Romance very much. Setting a love story in an age where women had to constantly "guard" their reputation, where they weren't considered men's equals and their biggest worries in the world were getting married and then marry their daughters, makes everything much more intriguing.


Hattie is constantly struggling to maintain her image of a "respectable widow" even if that costs her happiness. The battle between her love for Christopher and her fear of not being loved back is a tough one. And Kit himself has his own fears because of his mother who left him when he was only a child. It's the classic I-want-to-be-with-you-so-badly-but-I-am-afraid-of-getting-hurt situation, with a clever dialogue, the usual annoying matchmakers and the oh-so-selfish Hattie's sister, who only cares about... (guess what?) marrying her daughter.


The flirtations and love-dovey scenes between Hattie and Kit are absolutely delicious. I savoured each and every one of them and not once did I want to scream at them: "For the love of God, he/she loves you too, so stop being stupid and set yourself free from all these fears!" But this is what makes  romance stories set in the 19th century so enjoyable - the close to infinite impediments standing in the way of love. I recommend it to all hopeless romantics out there!


___________________________


Română


Am primti o copie cu autograf a acestei cărţi de la autoare prin intermediul unui giveaway numit "Fall in Love Again". Mulţumesc, Michelle!

Când am început să o citesc, sincer, nu am avut mari aşteptări. Dar, spre surprinderea mea, a fost o experienţă foarte plăcută şi am descoperit că-mi place foarte mult genul Historical Romance. Plasarea unei poveşti de dragoste într-o epocă în care femeile trebuiau să-şi apere reputaţia în mod constant, în care nu erau considerate egalele bărbaţilor şi în care cea mai mare grijă a lor era să se mărite şi apoi să-şi mărite şi fetele, face totul mult mai interesant.

Hattie face un efort constant în a-şi menţine imaginea de văduvă respectabilă, deşi asta o costă fericirea. Lupta dintre dragostea ei pentru Christopher şi teama de a nu fi iubită la rândul ei este una cruntă. Însuşi Kit are temerile lui din cauză că mama sa l-a părăsit pe când era doar un copil. E clasica situaţie îmi-doresc-la-nebunie-să-fiu-cu-tine-dar-mi-e-teamă-să-nu-fiu-rănită, cu un dialog inteligent, obişnuitele şi enervantele persoane care încearcă să îi cupleze şi atât-de-egoista soră a lui Hattie, pe care o interesează doar... (ghici ce?) să-şi mărite fiica.

Flirturile şi scenele de dragoste dintre Hattie şi Kit sunt absolut delicioase. Le-am savurat pe toate şi nu doar o dată mi-a venit să ţip la ei: "Pentru numele lui Dumnezeu, şi el/ea te iubeşte, aşa că nu te mai purta prosteşte şi eliberează-te de temeri!". Dar asta face cărţile romantice a căror acţiune are loc în secolul XIX atât e frumoase - aproape infinitele obstacole ce stau în calea dragostei. Recomand această carte tuturor romanticilor incurabili!

semnatura