Follow Us @soratemplates

luni, 4 martie 2013

Review: Katie's Hope (Rhyn Trilogy #2) - Lizzy Ford

Three weeks after leaving Rhyn, Katie learns the Immortals have no intention of letting her go despite her deal with their leader. Rhyn discovers he can only protect her if he accepts his place among the Immortals. However, doing so may cost him the only thing that matters.
Meanwhile, demons are closing in, and Death orders Katie killed. Death's assassin and the demons pursue them, and Katie will have to choose between Death or Hell to save Rhyn from both.


Gen: Urban Fantasy, Paranormal Romance
Număr de pagini: 201
Publicată: în 1 septembrie 2011 de Guerrilla Wordfare

Recenzia mea

vanilla-rating-5-stars

 

"Katie's Hellion" a fost, aşa cum sunt deobicei primele cărţi dintr-o serie, mai mult o introducere în această lume fantastică, deşi una foarte plină de acţiune. "Katie's Hope" continuă aventurile lui Rhyn şi Katie exact de unde s-a oprit prima carte. Rolurile se inversează de data asta. Katie e cea care încearcă să-l ţină pe Rhyn la distanţă, temându-se că nu poate supravieţui în lumea lui periculoasă, în timp ce Rhyn e hotărât să-i demonstreze că e mai mult decât capabil de a o proteja şi iubi, deşi sunt momente în care el însuşi se îndoieşte de asta.

Oile negre ale familiilor lor, cei doi fac o pereche perfectă. Totuşi, e nevoie de timp până pot accepta asta şi se pot lăsa în voia sentimentelor."Îi văd privindu-te," a spus el. "Tu îi ademeneşti afară când îţi faci alergarea, iar eu îi ucid. Suntem o echipă bună. "
"Până în ziua în care nu mai eşti acolo. " Cuvintele i-au scăpat înainte să se gândească să le filtreze. "Ironia este că exact oaia neagră Rhyn, aşa-zisul trădător, este singurul capabil să îşi ţină fraţii uniţi în Consiliu. Este în mod clar mai onorabil şi mai bun la suflet decât Kris, care e orice numai altruist nu. Iar Katie cel puţin îşi poate avea singură de grijă şi e în stare să gândească, lucruri pe care nu le pot spune despre Hannah, sora căreia îi pasă doar să urce pe scara socială, arătând bine în hainele de firmă după ultima modă în acelaşi timp. Dar familia înseamnă ceva pentru ei în ciuda faptului că sunt mai buni decât rudele lor, un alt lucru care îi face pe Rhyn şi pe Katie superiori.

Cât despre celelalte creaturi supranaturale, mi-a căzut puţin drag Kiki, unul dintre fraţii nemuritori, şi clar începe să-mi placă Gabriel, Asasinul Morţii, care are un rol mult mai important în poveste decât am crezut iniţial. Nu sunt sigură ce să spun despre copilul-înger Toby, care deocamdată a reuşit doar să complice lucrurile, dar simt că e mai mult decât tindem să credem.

Cartea e plină de întorsături de situaţie, trădări şi se formează alianţe neaşteptate, toate făcând din carte o aventură în ritm alert, în care adesea te trezeşti că-ţi ţii respiraţia, dând pagină după pagină. Povestea unică e spusă într-un mod foarte potrivit, şi una din calităţile ei e impredictibilitatea. Mi-am dat seama de unul-două lucruri care urmau să se întâmple, dar niciodată nu am ştiut cu adevărat în ce direcţie se îndrepta povestea. Pline de surprize – aşa îmi plac mie cărţile.

Finalul chiar m-a surprins şi m-a făcut să mă apuc imediat de următorul roman al seriei, lucru pe care pot să-l afirm despre oricare din cărţile lui Lizzy Ford, care se termină în mod isteţ lăsându-ne în suspans. Recomand cu căldură această serie cititorilor de Paranormal Romance, cu menţiunea că e destinată cititorilor mai copţi la minte (să zicem minimum 16 ani).

semnaturaThree weeks after leaving Rhyn, Katie learns the Immortals have no intention of letting her go despite her deal with their leader. Rhyn discovers he can only protect her if he accepts his place among the Immortals. However, doing so may cost him the only thing that matters.
Meanwhile, demons are closing in, and Death orders Katie killed. Death's assassin and the demons pursue them, and Katie will have to choose between Death or Hell to save Rhyn from both.


Genre: Urban Fantasy, Paranormal Romance
Number of pages: 201
Published: September 1st 2011 by Guerrilla Wordfare

My review

vanilla-rating-5-stars

 

"Katie's Hellion" was, as first books in series usually are, more of an introduction into this fantasy world, though one very full of action. "Katie's Hope" picks up the adventures of Katie and Rhyn right from where the first novel ended. The roles are reversed this time. Katie is the one who tries to push Rhyn away, afraid she is not fit to survive in his dangerous world, while Rhyn is determined to prove to her that he is more than capable of protecting and loving her, though he has moments when he doubts it himself.

The black sheeps of their families, the two make a perfect match. However, it takes time until they can accept it and fully surrender to their feelings."I watch them watch you," he said. "You draw them out on your runs, and I kill them. We're a good team."
"Until the day you're not there." Her words escaped before she thought to filter them.The irony is that exactly black sheep Rhyn, the so-called traitor, is the only one capable of keeping his brothers together in the Council. He is clearly more honourable and good-hearted than Kris, who is everything but not selfless. And Katie at least can take care of herself and think for herself, things I can't really say about Hannah, the sister who cares only about climbing the social ladder while looking pretty in latest fashion brand clothes. But family means something to them despite the fact that they are better than their siblings, another thing that makes Rhyn and Katie superior.

As for the other supernatural characters, I kind of grew a little fond of one of the Immortal brothers, Kiki, and I'm clearly starting to really like Gabriel, Death’s Assasin, who has a more important role in the story as I have initially thought. I'm not very sure what to say about baby-angel Toby, who only managed to complicate things so far, but I'm sensing there's more to him then we tend to believe.

The novel is full of twist and turns, betrayals and unexpected alliances are formed, all of them making the book a fast-paced adventure where you often find yourself holding your breath while turning page after page. The unique story is told in a very fitting way, and one of its merits is its unpredictability. I could tell one or two things that were coming up, but never did I trully know where the plot was heading. Full of surprises - that's how I love my books.

The ending definitely surprised me and made me jump right to the next novel in the series, a thing I can state about any of Lizzy Ford's novels, who are cleverly ended in cliffhangers. I highly recommend this series to paranormal romance readers, with the mention that it is aimed at more mature readers (let's say 16+).

semnatura

2 comentarii:

  1. Doamne cât îți iubesc blogul! :)
    Recenzia este superbă!

    RăspundețiȘtergere
  2. Foarte frumos scris, este adevarat ce spune Anca, nu ai cum sa nu iubesti acest blog.

    RăspundețiȘtergere